Terms of Use / Returns

ร้าน LovelyAir Shop รับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า ทั้งนี้การเปลี่ยนสินค้าจะรับเปลี่ยนเมื่อสินค้าเกิดความชำรุด เสียหาย อันเนื่องจากทางร้าน รวมถึงเกิดจากการขนส่ง

1. ทางร้าน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้
1.1 การที่ลูกค้าไม่พอใจในตัวสินค้า เช่น เสียงเบาเกินไปคิดว่าจะดังกว่านี้ , สีจืดเกินไปนึกว่าจะสดกว่านี้ เป็นต้น
1.2 ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วใช้งานไม่เป็น ได้รับสินค้าแล้วลูกไม่ยอมใช้ เป็นต้น
1.3 ลูกค้าพบสภาพความเสียหายหลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน

2. ทางร้านฯ รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้
2.1 สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิต และการขนส่ง ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ (สินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการงัด, แงะ หรือพยายามซ่อมแซมใด ๆ)
2.2 ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่านผิดประเภท ผิดชนิด
2.3 ลูกค้ากดเลือกซื้อสินค้าซ้ำ ทำให้ได้รับสินค้ามากเกินความต้องการ (ทั้งนี้สินค้าที่ส่งคืนต้องอยู่ในสภาพใหม่)
2.4 หากมีการส่งคืนสินค้าตามนโยบายข้อ 2 ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ร้าน LovelyAir Shop ขอเรี่ยนให้ทุกท่านทราบว่า เราจำหน่ายเฉพาะสินค้าใหม่เท่านั้น ไม่มีสินค้ามือสอง
ทางร้านมุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าทุกท่านได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ที่เราได้คัดสรรมาแล้วให้ท่านได้ใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อคนที่คุณรัก